Nacházíte se zde: Úvod

Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2016/2017

SKIP ČR vyhlašuje devátý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Veřejná knihovna musí být institucionálním členem SKIP ČR.

  • Celostátní akce Soutěž
  • Čtvrtek 01.12.2016 00:00 Neděle 30.04.2017 00:00.

Hrátky (se) pro středoškoláky

Další akce SKIP 02 a naší podsekce Pavučina sdílení, která se věnuje práci na odd. pro dospělé čtenáře. Letošní seminář je určený pro všechny knihovníky veřejných knihoven, kteří pracují se středoškoláky. Tato skupina je z hlediska pracovníků knihoven velmi náročná a uspokojit studenty nebývá snadné ani lehké. V tomto semináři chceme účastníkům pro inspiraci nabídnout ověřené způsoby práce s touto věkovou skupinou.

  • Seminář
  • Čtvrtek 18.05.2017 10:00 Čtvrtek 18.05.2017 15:00.

Literární Šumava 2017

Literární putování po Radnicku a Rokycansku

  • Zájezd
  • Čtvrtek 25.05.2017 15:00 Sobota 27.05.2017 13:00.

Setkání knihovnických seniorů SKIP v Liberci

Tradiční setkání připravuje v roce 2017 Regionální výbor SKIP Libereckého kraje a Krajská vědecká knihovna v Liberci na 20. - 22. června 2017

  • Setkání
  • Úterý 20.06.2017 14:00 Čtvrtek 22.06.2017 12:00.