Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Projekty, nabídky, služby
Akce dokumentů

Projekty, nabídky, služby

O úroveň výš

Kopie obálek a anotací
Služba obalkyknih.cz vznikla v roce 2008 díky projektu Moravské zemské knihovny v rámci programu VISK3. Jejím původním cílem bylo stát se centrálním repozitářem obrázků obálek knih určených pro integraci do katalogů knihoven. V dalších letech projekt prošel intenzivním vývojem, který umožnil rozšíření služeb poskytování nejen obálek knih, ale také dalších prvků (obsahy knih, anotace, ...).
Projekty SKIP na rok 2012
 
Sběr dat do RIV
Informace o databázi kontaktů zpracovatelů údajů o výsledcích VaVaI dodávaných do RIV z jednotlivých institucí a o elektronické konferenci věnované této problematice.
Praha - město literatury
Praha – město literatury je projekt, podpořený usnesením Rady hl. města Prahy, která jako koordinátora projektu jmenovala Městskou knihovnu v Praze.
Výhodný nákup audioknih
Vydavatelství Supraphon otevřelo v rámci svých internetových stránek www.supraphon.cz specializovaný extranet, který pod názvem knihovny nabízí výhodný nákup audioknih, ale i dalších žánrů na cd.
Výstavba a rekonstrukce knihoven
 
Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura
Vzdělávací projekt financovaný Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Lidské zdroje, zaměstnanost je určen pro členské svazy z oblasti kultury. Předkladatelem projektu je Unie zaměstnavatelských svazů ČR (dále jen UZS), jakožto zastřešující organizace zaměstnavatelských svazů z oblasti průmyslu, pojišťovnictví, zdravotnictví, školství, kultury a sociálních služeb.
PARTSIP – Partnerská síť informačních profesionálů
PARTSIP (Partnerská síť informačních profesionálů) je projektem sdružujícím odborníky z akademické sféry i praxe zabývající se měnící se rolí znalostí ve světě.
Knihovny spolupracující na projektu Kopie obálek a anotací